Kurbanınızın nerede kesildiğini buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Sadaka Bağışı

Sadaka Bağışı

Sadaka Bağışı

Lütfen Bağış Tutarı Seçiniz

Hiranur İlim ve Hizmet Derneği olarak, siz değerli bağışçılarımız sayesinde ülkemizdeki ve bölgelerdeki mağdur, yoksul ve mazlumları belirleyip, kendine emanet edilmiş olan sadaka bağışlarını tüm ihtiyaç sahibi olanlara yardım edip süreklilik sağlıyoruz. 

İslam, toplum hayatında fakir ile zengin arasındaki husümet ve hasedi bertaraf etmek, dengeyi muhafaza ve muhabbeti temin etmek için; maldan cömertliğin asgarisi olan zekatı farz kılmıştır. İslam kardeşliğini daha ileri bir seviyede gerçekleştirmek ve her mü’mini “gani bir gönle sahip kılmak” için ilâhî bir mecbüriyet olan zekat yanında vicdani bir mecbüriyet olan sadaka ve infakı da teşvik etmiştir.
Bu nedenle başlatmış olduğumuz ve başlayacağımız bir çok projeler aracılığı ile  Sadaka Bağışınız ile destek olabilirsiniz.

Sadaka nedir?
Sadaka, zekâttan daha geniş olarak Allah (c.c.) için gönüllü olarak yapılan her türlü bağış ve infakı içermektedir. Özelde zekât,  genelde ise sadaka İslam’ın, bireylerin ve toplumun maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamada sosyal yardımlaşma aracı olarak devreye soktuğu ekonomik bir sistemi de ifade etmektedir.

Vakıf ve derneklere yapılan yardımlar sadaka veya sadaka-i cariye sayılır mı?

Hayır kurumlarına verilen bağışlar sadaka/sadaka-i cariye sayılırlar ve veren insanlar ecir alır. Hayır kurumları da hayra vesile olmanın ecrini alır. Hayır kurumlarının açtırdığı kuyular, yaptırdığı müesseseler, hayırları ulaştırmak için aldığı arabalar, insanları tedavi için kurduğu müesseseler sadaka-i cariye çerçevesi içindedir.

“Âdemoğlu öldüğünde şu üçü dışında amel defteri kapanır: Devam eden sadaka (sadaka-i cariye) meydana getirenler, yararlanılan bilgi, kendisine dua eden hayırlı evlat.”

(Müslim, Vasıyyet, 14, No. 1631; Ebu Davud, Vesâyâ, 14; Tirmizî, Ahkâm, 36)

| Yardım Talebi | Gönüllü Ol