Fidye

 

Fidye Nedir?

Fidye, ramazanı şerifte ihtiyar kişilerin veya hastalığından şifa bulma ümidi kalmamış kimselerin, oruç tutamadığı her gün için fakir ve ihtiyaç sahiplerine ödemesi gereken bedeldir. Bu bedel, bir fakirin bir günlük doyacağı ölçüde ve iki öğünden hesaplanmaktadır. Bir kişiye sahur ve iftar ikramı yapılabildiği gibi, iki kişiye sahur veya iftar olarak da ikram verilebilir.

 

Bu durumda olan kimseler ihtiyarlık sebebiyle ve yahut hastalığının iyileşmesi mümkün olmamasından dolayı tutamadığı oruçları kaza edemeyeceklerdir. Şayet kaza etmeleri mümkün olsaydı evvela kaza etmeleri gerekirdi. Bu itibarla kaza etmeleri mümkün olmadığı için bir vecibe olarak fidye vermeleri gerekmektedir. Bu şekilde yapılması İslam’ın sayısız güzelliklerinden bir tanesi olup güç yetiremeyenler için kolaylık sağlamaktadır.

Burada zikredilen ihtiyarlık şeyh-i fani olarak ifade edilmiştir. Yani kişinin güçten kuvvetten düşüp birçok şahsi ihtiyacını dahi gideremediği ihtiyarlık zamanı kastedilmektedir. Hastalığından iyileşme ümidi olmayanlar ise bu hastalıkları devam ettiği müddetçe oruç tutamadıkları her gün için fidye verirler. Şayet hastalığı iyileşir ve hayatı normal seyrine dönerse o takdirde yine tutamadığı oruçlarını kaza etmesi gerekir. Zira fidye vermesi oruç tutmaya güç yetirememesinden dolayı idi. Bu engel ortadan kalktığı için kaza eder. Fidye vermesi kafidir diyen alimler olsa da genel kabul gören görüş bu şekildedir.

Hanefi alimlerine göre, hamile ve emzikli hanımlar kendilerinin yada bebeğinin zarar görmesinden korktuğu için oruç tutamazsa onlar için kaza etmeleri yeterlidir fidye vermeleri gerekmez.

 

Fidye Kimlere Verilir?

Fidye fakir ve ihtiyaç sahiplerine verilmektedir. Kişi ceddine ve nesline fidye veremez. Fakat bunun dışında kalan yakın akrabalarından, tanıdıklarından, köy halkından ihtiyaç sahiplerine verebilirler. Bununla beraber kişi, uzaklarda garip kalmış din kardeşlerine de fidye verebilir yada fidyesini gönderebilir.

 

 

Fidye Ne Zaman Verilir?

Fidye, Ramazan-ı şerifin başında veya sonunda toptan verilebildiği gibi Ramazan içinde günlük olarak da verilebilir. Yaşlılık veya hastalık sebebiyle fidye vermesi gereken kimse, bunu veremeden vefat etse o kimse adına artık fidye ödenmesi gerekmez. Iskat yapılma durumunda ayrıca bakılır.

 

 

2024 Fidye Miktarı Nedir?

Fidye miktarı, bir fakirin bir günlük doyacağı ölçüdedir ve iki öğünden hesaplanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında fidye ile fitre aynı miktardadır. 2024 yılı fidye miktarı 130 lira olarak belirlenmiştir. Bu rakam en az verilebilecek miktardır, kişi imkanına göre daha çok verebilir.

 

Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerin yardıma muhtaç insanların desteğine koşuyoruz.

Birlikte ihtiyaç sahiplerine destek olmak için fidye bağışı yapabilirsiniz. Unutmayın, küçük bağışlar bile büyük iyiliklere dönüşebilir. Allah hayırlarınızı kabul eylesin.

Fidye

Hiranur Derneği olarak yardıma muhtaç coğrafyalara, yetim çocuklara ve Türkiye başta olmak üzere dünyanın...

BAĞIŞ SEPETİNİZ

Bağış sepetiniz boş

bağış güvenlik