BANKA HESAPLARIONLINE BAĞIŞ
EĞİTİM

EĞİTİM


Eğitim, ülkelerin refah seviyelerini artırmak için en önemli araçlardan biridir. Bu bağlamda, ekonomik ve sosyal açıdan dezavantajlı ülkelerde eğitim daha da büyük bir öneme sahiptir, ancak maddi sıkıntılarla mücadele eden bölgelerdeki çocuklar genellikle eğitimlerini sürdürmekte zorluklarla karşılaşırlar.

Bu bölgelerden biri Afrika kıtasıdır. Çocukların katılabileceği okulların eksikliği veya mevcut okulların yetersiz koşulları, yaşadıkları köylerdeki çocukların eğitimini olumsuz etkiler. Ayrıca, birçok bölgede yoksulluk çocukların okula bile gitmelerini engeller, onları çalışmaya veya dilenmeye zorlar, ailelerine destek olmak için. Bazı çocuklar eğitimlerini sürdürebilmek için bu yöntemlere başvururlar, ancak maalesef bu durumlar eğitimlerini sekteye uğratır.

Hiranur İlim ve Hizmet Derneği olarak, Afrika ve Asya'daki çocuklarımızın eğitimlerini daha temiz ve daha iyi koşullarda tamamlamaları ve ailelerine, dinlerine ve bölgelerine faydalı bireyler olmaları için birçok faaliyet yürütüyoruz.

Dernek bünyesindeki medreselerde, savaş mağduru ailelerden gelen ve çoğunluğu yetim olan çocuklarımızın eğitimlerini en iyi şekilde sürdürebilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Eğitimleri boyunca herhangi bir ücret talep etmiyor, giyim, beslenme, barınma ve tedavi gibi temel ihtiyaçlarını dernek olarak karşılıyoruz. Ülkemizde başlattığımız burs projeleriyle eğitimlerine devam etmek için maddi imkanı olmayan öğrencilere burs sağlıyor ve hafız olmalarını destekliyoruz. Çocuklarımızın eğitimlerine devam edebilmeleri için kararlılıkla ve azimle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Eğitim görecekleri medreselerin bulunmadığı veya eğitim için uygun koşulların olmadığı bölgeleri tespit ediyor ve bu bölgelere medreseler inşa ediyoruz. Başlattığımız burs projeleriyle maddi imkanı olmayan öğrencilere burs sağlıyor ve hafız olmalarını destekliyoruz. Çocuklarımızın giyim, barınma, beslenme ve tedavi gibi temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ayrıca, basılı Kuran'a ulaşamayan çocuklarımıza Kuran hediye ediyor ve eğit imleri için kırtasiye paketleri dağıtıyoruz.

Çocuklarımızın geleceğini korumanın yanı sıra, bugünlerini de kurtarmak için her türlü çabayı gösteriyor ve projelerimizi hayata geçiriyoruz.

Projelerimize Destek Olmak İÇin İlgili Butonlara Tıklayınız.

Her gün artan yoksulluğun ve savaşın devam ettiği Afrika ve Asya'da hayatta kalma mücadelesi sürüyor. Dünya, bu bölgelerden gelen yardım çığlıklarına kulaklarını tıkıyor. Tüm zorluklara ve sıkıntılara rağmen, çaresiz çocuklar eğitimlerini kesintiye uğratmamak için ellerinden geleni yapıyor. Biz de onların bilgi yolunda ilerleme azimlerini desteklemek, ihtiyaçlarını karşılamak ve burs imkanı sağlamak için projeler üretiyoruz.

Afrika çocuklarının eğitim yolculuğunda taşıdığı ağır yükü hafifletmek için uluslararası ekiplerimizin bulgularına göre ihtiyaç sahibi öğrencilerimize yardımlarınızı ulaştırıyoruz. Öğrencilerimize Kuran dağıtıyor, giyim ihtiyaçlarını karşılıyor, burs imkanları sağlıyor ve zekatlarınızı ulaştırıyoruz.

Eğitimin önemine olan farkındalıkla, Afrika'daki çocuklarımızın eğitim haklarından mahrum kalmamaları ve yanlarında olmak için her koşulda çalışmaya devam edeceğiz.

Dernek bünyesindeki öğrencilerimizin hem yurt içinde hem de yurt dışında eğitim alanındaki ağır yükünü hafifletmek için ekiplerimizin bulgularına göre yardımlarınızı ulaştırıyoruz. Kuran dağıtıyor, giyim ihtiyaçlarını karşılıyor, burs imkanları sağlıyor ve yurt dışındaki öğrencilerimize zekatlarınızı ulaştırıyoruz. Yurt içindeki medreselerimizde öğrencilerimizin tüm malzeme ihtiyaçlarını karşılıyor ve burs imkanları sağlıyoruz.

Eğitimin öneminin farkında olarak, çocuklarımızın eğitim haklarından mahrum kalmamaları ve her koşulda yanlarında olmak için çalışmaya devam edeceğiz.

Projelerimize Destek Olmak İÇin İlgili Butonlara Tıklayınız.